BONIFICACIÓNS EXENCIÓNS
– 95% sobre Cooperativas, Unións, Federacións, Confederacións, e Sociedades Agrarias de Transformación sobre o Réxime Fiscal das Corporacións. Modelo solicitude
– 50% Inicio exercicio de calquera actividade profesional durante os 5 anos seguintes ó 2º período impositivo. Modelo solicitude
– 100% Inicio exercicio das actividades durante os 2 primeiros períodos impositivos. Modelo solicitude
BONIFICACIÓNS EXENCIÓNS
– 90% antes do inicio das obras sobre inmobles que constitúan obxecto da actividade das empresas de urbanización, construcción e promoción inmobiliaria tanto de obra nova como de rehabilitación que figuren entre os bens do seu inmovilizado (Máximo 3 anos). Modelo Solucitude
– 50% sobre vivendas de protección oficial. Modelo Solucitude
– 95% sobre os bens de natureza rústica das cooperativas agrarias e de explotación s comunitarias de terra. Modelo Solucitude
–Familias numerosas con inmoble de uso residencial habitual empadroados, con rendas inferiores ós 16.000 euros anuais:
50% Titulares de familia numerosa de categoría xeral. Modelo Solucitude
75% Titulares de familia numerosa de categoría especial. Modelo Solucitude
– 100% sobre os inmobles de protección integral dentro do conxunto histórico do centro de Cambados. Modelo Solucitude
BONIFICACIÓNS EXENCIÓNS
– 50% sobre construccións, instalacións ou obras referentes ás vivendas de protección oficial. Modelo Solicitude
– 50% sobre construcción, instalación e obras declaradas de especial interese para circunstancias sociais, culturais, histórico- artístico ou de fomento de emprego. Modelo Solicitude
BONIFICACIÓNS EXENCIÓNS
– 100% Vehículos históricos. Modelo Solicitude
– 100% Vehículos de antigüidade mínima de 25 anos. Modelo Solicitude
– 50% Vehículos híbridos. Catro anos posteriores á primeira matriculación. Modelo Solicitude
– 60% Vehículos de motor eléctrico e/ou emisións nulas. Modelo Solicitude
– Vehículos para persoas de mobilidade reducida. Modelo Solicitude
– Tractores, remolques e semirremolques con Cartilla de Inspección Agrícola. Modelo Solicitude
BONIFICACIÓNS EXENCIÓNS
– 100% ós xubilados ou pensionistas cunha renda inferior ó salario mínimo interprofesional. Modelo Solitud
– Zonas onde non se realiza a recollida diaria:
Aplicación da taxa rural. Modelo Solitud
A non aplicación da taxa a aquelas vivendas ou locais que se atopen a máis de 200 metros de distancia do contenedor máis preto. Modelo Solitud
BONIFICACIÓNS EXENCIÓNS
– Non estarán suxeitas á taxa as fincas derruídas, declaradas ruinosas ou que teñan a condición de solar ou terreo, sempre que non fagan uso do sumidoiro. Modelo Solitud
BONIFICACIÓNS EXENCIÓNS
– Están exentas si a Renda per cápita mensual:
a) Familias con renda inferior ó 30% do IPREM. Modelo Solitud
b) Familias con renda entre o 30% e o 50% do IPREM. Modelo Solitud

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies, pinche o enlace para maior información. ACEPTAR

Aviso de cookies